Samtycke för registrering av personlig data
När du lägger en beställning hos Lube-Tools Sweden AB, behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. I samband med genomförandet av köpet godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig.

Kommer uppgifter att delas med tredje part?
Dina uppgifter kommer att delas med Visma Spcs enligt vårt leverantörsavtal. Vi har tecknat biträdesavtal med dem. Dina personuppgifter kommer bara att lämnas ut till tredjepart när valt betalsätt samt valet av speditör kräver att vi ska skicka dessa uppgifter vidare. Inga personuppgifter säljs vidare till tredjepart.

Vilka uppgifter sparas och hur länge sparas de?
Vi kommer att spara nödvändig data så länge som vi är skyldiga att spara informationen enligt bokföringslagen. För att skydda dig mot bedrägerier kommer även IP-adressen att sparas.

Rätten att få tillgång till mina uppgifter
Du har enligt GDPR rätten att få ta del av den information som vi har registrerat. Du har också rätten att begära att informationen ska korrigeras. Kontakta oss via sven@lube-tools.se eller 090-52178, så hjälper vi dig.

Hantering av personuppgifter
Om du anser att vi på något sätt inte uppfyller kraven på hur personuppgifter hanteras, kan du kontakta Datainspektionen.

GDPR – Hantering av dina adress- och köpuppgifter här hos Lube-Tools

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

Lube-Tools Sweden AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev.

vi lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i tredje punkten nedan.
Lube-Tools Sweden AB har som e-handlare skyldigheter att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande:
Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och telefon för att vi skall kunna leverera din beställda vara.
Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och telefon (mobil) och ditt personnummer vid köp av vara
Vi lämnar ut din adress till tredje part, i detta fall speditörer samt betaltjänster


Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen)
Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet.Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv.I nyhetsbrev kan vi skicka erbjudanden som är anpassade efter din data hos oss och att du då har rätt att få veta vad vi baserar våra erbjudanden till dig på för lagrad information. Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om ditt konto hos oss. General Data Protection Regulation (GDPR) – Gemensam person- och dataskyddslag som börjar gälla den 25 maj 2018 i hela EU.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen